Käyttöehdot

Uppaa.fi -sivustolle (myöhemmin "palvelu") ladattavien kuvien on sovelluttava kaiken ikäisille ja niiden on oltava Suomen ja Ranskan (palvelimen maantieteellinen sijainti) lakien mukaisia. Palveluun ei saa ladata kuvia, joihin lataajalla ei ole tekijänoikeuksia ja julkaisuoikeuksia. Palvelun ylläpito tarkastaa kuvia säännöllisesti ja poistaa asiattomat kuvat. Kuvan lataaja suostuu siihen, että kuva on julkisesti näkyvillä internetissä (kuvia voi löytää sivustolta esimerkiksi kuvan osoitteen arvaamalla).

Jokaisen kuvan lisäyksen yhteydessä tallentuu tietokantaamme lataajan IP-osoite mahdollisen väärinkäytön varalta. Käyttöehtoja rikkova käyttäjä sitoutuu korvaamaan palvelulle käyttöehtojen rikkomisesta johtuvat taloudelliset menetykset. Lataamalla kuvan sivustolle hyväksyt nämä ehdot.

Ylläpito:

Нажмите на миниатюру, чтобы отредактировать изображение или изменить его размер
Отредактируйте изображение касанием окна предпросмотра.
Вы можете добавить изображения с вашего компьютера или добавить ссылки на изображения.
Загружается 0 изображение (0% завершено)
Загружается очередь изображений. Это может занять некоторое время.
Загрузка завершена
Загруженное содержимое добавлено к альбому . Вы можете создать новый альбом с загруженным содержимым.
Загруженное содержимое добавлено к альбому .
Вы можете создать новый альбом с загруженным содержимым. Вы должны создать аккаунт или войти, чтобы сохранить это содержимое в свой аккаунт.
Не было загружено ни одного изображение.
В процессе обработки вашего запроса произошла ошибка.
    Внимание: Некоторые изображения не были загружены. подробнее
    Проверьте отчет об ошибках для получения более подробной информации.
    JPG PNG GIF 8 MB