Käyttöehdot

Uppaa.fi -sivustolle (myöhemmin "palvelu") ladattavien kuvien on sovelluttava kaiken ikäisille ja niiden on oltava Suomen ja Ranskan (palvelimen maantieteellinen sijainti) lakien mukaisia. Palveluun ei saa ladata kuvia, joihin lataajalla ei ole tekijänoikeuksia ja julkaisuoikeuksia. Palvelun ylläpito tarkastaa kuvia säännöllisesti ja poistaa asiattomat kuvat. Kuvan lataaja suostuu siihen, että kuva on julkisesti näkyvillä internetissä (kuvia voi löytää sivustolta esimerkiksi kuvan osoitteen arvaamalla).

Jokaisen kuvan lisäyksen yhteydessä tallentuu tietokantaamme lataajan IP-osoite mahdollisen väärinkäytön varalta. Käyttöehtoja rikkova käyttäjä sitoutuu korvaamaan palvelulle käyttöehtojen rikkomisesta johtuvat taloudelliset menetykset. Lataamalla kuvan sivustolle hyväksyt nämä ehdot.

Ylläpito:

画像のプレビューをクリックして編集または画像をリサイズ
プレビューをタッチして編集
画像のURLを追加、または、あなたのコンピュータから画像を追加することができます。
あなたのデバイス写真を撮影 または 画像のURLを追加から画像を追加することができます。
アップロード中 0 画像 (0% 完了)
キューのアップロードが進行中です。完了まで数秒ほどかかります。
アップロード完了
アップロードが完了したコンテンツはに追加されました。 アップロードされたコンテンツに対して新規アルバムを作成が可能です。
アップロードが完了したコンテンツはに追加されました。
アップロードされたコンテンツに対して新規アルバムを作成が可能です。 このコンテンツをアカウントに保存するには、アカウントを作成 または サインイン である必要があります。
アップロードされた画像はありません。
エラーが発生しました、システムはリクエストを処理出来ません。
    または キャンセル残りも全てキャンセルする
    注意:一部の画像がアップロード出来ませんでした。 もっと詳しく
    詳しくはエラーレポートをご覧下さい。
    JPG PNG GIF 8 MB