Käyttöehdot

Uppaa.fi -sivustolle (myöhemmin "palvelu") ladattavien kuvien on sovelluttava kaiken ikäisille ja niiden on oltava Suomen ja Ranskan (palvelimen maantieteellinen sijainti) lakien mukaisia. Palveluun ei saa ladata kuvia, joihin lataajalla ei ole tekijänoikeuksia ja julkaisuoikeuksia. Palvelun ylläpito tarkastaa kuvia säännöllisesti ja poistaa asiattomat kuvat. Kuvan lataaja suostuu siihen, että kuva on julkisesti näkyvillä internetissä (kuvia voi löytää sivustolta esimerkiksi kuvan osoitteen arvaamalla).

Jokaisen kuvan lisäyksen yhteydessä tallentuu tietokantaamme lataajan IP-osoite mahdollisen väärinkäytön varalta. Käyttöehtoja rikkova käyttäjä sitoutuu korvaamaan palvelulle käyttöehtojen rikkomisesta johtuvat taloudelliset menetykset. Lataamalla kuvan sivustolle hyväksyt nämä ehdot.

Ylläpito:

Modificare o ridimensionare un immagine cliccando l'immagine di anteprima
Modifica qualsiasi immagine toccando l'anteprima dell'immagine
È possibile aggiungere altre immagini il tuo computer o aggiungi URL immagini.
È possibile aggiungere altre immagini il tuo dispositivo, Fai una foto o aggiungi URL immagini.
Caricamento 0 Immagine (0% completo)
La coda è caricata, si dovrebbe perdere solo pochi secondi per essere completata.
Caricamento completato
contenuti caricati aggiunto . È possibile creare un nuovo album con il contenuto appena caricato.
contenuti caricati aggiunto .
È possibile creare un nuovo album con il contenuto appena caricato. You must crea un account or registrati to save this content into your account.
Nessun Immagine sono state caricate
La tua richiesta non è stata elaborata a causa di alcuni errori.
    oppure Annulla Annulla il caricamento
    Attenzione: non è stato possibile caricare alcune immagini. Scopri di più
    Controlla il rapporto di errore per ulteriori informazioni.
    JPG PNG GIF 8 MB