Käyttöehdot

Uppaa.fi -sivustolle (myöhemmin "palvelu") ladattavien kuvien on sovelluttava kaiken ikäisille ja niiden on oltava Suomen ja Ranskan (palvelimen maantieteellinen sijainti) lakien mukaisia. Palveluun ei saa ladata kuvia, joihin lataajalla ei ole tekijänoikeuksia ja julkaisuoikeuksia. Palvelun ylläpito tarkastaa kuvia säännöllisesti ja poistaa asiattomat kuvat. Kuvan lataaja suostuu siihen, että kuva on julkisesti näkyvillä internetissä (kuvia voi löytää sivustolta esimerkiksi kuvan osoitteen arvaamalla).

Jokaisen kuvan lisäyksen yhteydessä tallentuu tietokantaamme lataajan IP-osoite mahdollisen väärinkäytön varalta. Käyttöehtoja rikkova käyttäjä sitoutuu korvaamaan palvelulle käyttöehtojen rikkomisesta johtuvat taloudelliset menetykset. Lataamalla kuvan sivustolle hyväksyt nämä ehdot.

Ylläpito:

Edita o redimensiona cualquier imagen haciendo click en la previsualización
Edita cualquier imagen tocando la previsualización
Puedes añadir más imágenes desde tu computadora o agregar URLs de imagen.
Puedes añadir más imágenes desde tu dispositivo, tomar una foto o agregar URLs de imagen.
Subiendo 0 imagen (0% completado)
Subida en curso, debería tomar solo un momento para completar el proceso.
Subida completada
Contenido subido agregado a . Puedes crear un nuevo ábum con el contenido recién subido.
Contenido subido agregado a .
Puedes crear un nuevo ábum con el contenido recién subido. Debes crear una cuenta o entrar para guardar este contenido en tu cuenta.
No se han subido imagen
Han ocurrido algunos errores y el sistema no ha podido procesar la solicitud.
    Nota: Algunas imágenes no se pudieron subir. conocer más
    Revisa el reporte de error para más información.
    JPG PNG GIF 8 MB